Site home

Verco


Tái Cấu Trúc Doanh Nghiệp

Tái cấu trúc

5
184 Ratings

Sách nói miễn phí


Biết người, dùng người, quản người

Biết người, dùng người, quản người

5
219 Ratings

Sách nói miễn phí


Bi mat tri vi vuong quoc den quan ly cong ty

Bi mat tri vi vuong quoc quan ly cong ty

4
151 Ratings

Ebook


Quản trị nhân sự

Quản trị nhân sự

5
208 Ratings

Ebook


Lý luận chung về quản trị nhân sự trong doanh nghiệp

Lý luận chung về quản trị nhân sự trong doanh nghiệp

5
153 Ratings

Ebook


Giữ chân nhân viên có năng lực không rời khỏi doanh nghiệp

Giữ chân nhân viên có năng lực không rời khỏi doanh nghiệp

5
125 Ratings

Ebook


Vị giám đốc một phút

Vị giám đốc 1 phút

4
105 Ratings