NỀN TẢNG ECOACHING

Nền tảng Huấn luyện - Tài chính trực tuyến Ecoaching

E-coaching - một giải pháp kết hợp giữa Huấn luyện - Tài chính và Công nghệ, tích hợp toàn bộ quy trình huấn luyện và giải quyết vốn cho một tổ chức/cá nhân trên môi trường số hoá.

Với E-coaching sẽ giúp khách hàng giải quyết mọi vấn đề trong doanh nghiệp mà không bị giới hạn bởi không gian, thời gian; đồng thời giúp Chủ doanh nghiệp/trường học quản lý mô hình huấn luyện hiệu quả, chuyên nghiệp.

Với E-coaching - trải nghiệm của mỗi khách hàng là chìa khóa để thành công E-coaching kỳ vọng sẽ góp phần đưa đưa hình thức huấn luyện doanh nghiệp Việt Nam lên một tầm cao mới trong kỷ nguyên công nghệ 4.0

Mục tiêu

Trong 5 năm (2021-2026) có được 5.000 khách hàng doanh nghiệp và cá nhân, 300 coach, consultant và expert tham gia hệ thống 

E-coaching trở thành nền tảng Coaching - Tài chính kì lân trên thị trường cả nước.

Kỳ vọng giải quyết được cả vấn đề đầu ra cho doanh nghiệp khi tham gia Coaching trên thị trường mà bị thiếu vốn đầu tư.