Khóa đào tạo

Chiến lược nguồn vốn doanh nghiệp

  • Khoá đào tạo "THỰC CHIẾN" dành cho Chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa - Giúp doanh nghiệp huy động vốn đa kênh, tối ưu nguồn vốn sẵn có và thực hiện các “Chiến dịch” đầu tư tài sản cố định thông minh trong thời đại kinh tế 4.0
  • Với phương pháp huấn luyện “Cầm tay chỉ việc” Chuyên gia tài chính Nguyễn Kim Hùng sẽ truyền tải kiến thức, bài học kinh nghiệm “Chiến lược nguồn vốn Doanh nghiệp đã được đúc kết trong hành trình hơn 12 năm xây dựng và điều hành doanh nghiệp từ con số 0.

Giới thiệu

  • Nền tảng cung cấp dịch vụ đào tạo/ huấn luyện và tư vấn/tái cấu trúc cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
  • Dành cho chủ doanh nghiệp, quản lý
  • Đội ngũ chuyên gia là những doanh nhân có kinh nghiệm trong từng ngành nghề cụ thể

Bạn muốn?

Học kiến thức
Quản trị Doanh nghiệp

Trở thành Nhà huấn luyện
Doanh nghiệp

Hội nghị