Giai đoạn 1: Set up

Tat ca danh muc
View as Grid List

2 Items

trên một trang
Sắp xếp giảm dần
Tat ca danh muc
View as Grid List

2 Items

trên một trang
Sắp xếp giảm dần