8 tiêu chí chọn lựa nền tảng học trực tuyến tốt nhất 2021

Nhu cầu sử dụng họp trực tuyến ngày càng gia tăng. Không chỉ do các yếu tố khách quan mà còn xuất phát từ chính yêu cầu thực tế của người dùng. Nhiều công ty, doanh nghiệp mở rộng quy mô; các dự án tăng nhân sự… Tất cả đều đòi hỏi nếu tổ chức cuộc họp trực tuyến thì có thể tổ chức cuộc họp có sự tham gia của nhiều nhóm, nhiều người cùng lúc.